Відокремлений структурний підрозділ
"Криворізький фаховий коледж
Національного авіаційного університету"
SEPARATED STRUCTURAL SUBDIVISION "KRYVYI RIH PROFESSIONAL COLLEGE OF NATIONAL AVIATION UNIVERSITY"
Меню
Розклад І семестр Бакалавр заочної форми навчання
РОЗКЛАД НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 1-ї заліково-екзаменаційної та 2-ї настановної сесії РОЗКЛАД НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 3-ї заліково-екзаменаційної та 4-ї настановної сесії РОЗКЛАД НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ настановної сесії